Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ 1Liên hệ 1
Liên hệ 2Liên hệ 2
097 487 0000 HN
038 995 8888 HN
0945 370 300 NĐ
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 15
   Truy cập trong ngày : 343
   Tổng số truy cập : 5803345
NHÀ CUNG CẤP DẾ MÈN, TẮC KÈ, BỌ CẠP, CÔN TRÙNG TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ 2004
HỢP ĐỒNG-GIÁ GIỐNG-GIÁ THU MUA(dế, tắc kè, bọ cạp)
HỢP ĐỒNG-GIÁ GIỐNG-GIÁ THU MUA(dế, tắc kè, bọ cạp)
Giá giống, giá thu mua, các gói đầu tư mua giống, định mức bao tiêu đầu ra, hợp đồng cam kết bao tiêu thu mua (dế mèn, tắc kè, bọ cạp) giữa trang trại Thanh Xuân và bà con.

Giá 1.000 VNĐ

Lên đầu trang